FuGen och EnergiEngagemang samarbetar om solparker på totalt 500 megawatt

Soleneripark. Foto: Creative Commons lic. Kredit: Coerln

FuGen och EnergiEngagemang har nyligen inlett ett samarbete med syfte att skynda på utbyggnaden av större solcellsparker runt om i Sverige. Avtalet omfattar etablering av solparker på upp till 500 megawatt vilket har ett värde på närmare 3 miljarder kronor.

Intresset för storskalig solenergi i Sverige har ökat markant. I takt med att priset för solpaneler har sjunkit samtidigt som elpriset har stigit till nya rekord, är det många som ser potentialen i solenergi.

Etablerar större parker

FuGen har länge haft ögonen öppna för de möjligheter som finns i Sverige för att kunna etablera större solcellsparker. Bolagets grundare Yaron Feingers och Lorenzo Lanteri har lång erfarenhet av solenergibranschen från att tidigare ha byggt upp en portfölj med solcellsanläggningar i Italien

- Vi tror starkt på potentialen för solkraft i Sverige, både i anslutning till vindkraftsparker och som egna anläggningar, det blir ett viktigt komplement till vindkraft i vår portfölj” säger de båda.

FuGen har redan idag två vindkraftsparker i Sverige som är i drift, Axelsvik 5 megawatt och Fjällboheden 42 megawatt, samt en under byggnation, Tormoseröd 73 megawatt och de har som mål att bygga upp en portfölj bestående av anläggningar för vind-, sol och energilagring,

Tiodubbling

Entreprenör för de kommande solparkerna blir EnergiEngagemang som bland annat har byggt den stora solparken vid Strängnäs och som har ytterligare tre större solparker inplanerade under 2023.

Storskalig solenergi kommer att vara en viktig del i det svenska energisystemet framöver. Energimyndigheten presenterade nyligen en rapport där solkraften producerade 1,1 terawattimmar under 2021, vilket motsvarar en andel av den totala energiproduktionen på cirka 1 procent. En siffra som många tror kommer att tiodubblas de närmaste åren.

-Det är bara att titta på hur stor andel solenergi övriga Europa har i sina system för att förstå att vi snart kommer att vara där. Solenergi är det enda kraftslag som snabbt går att bygga ut och till ett mycket attraktivt pris, säger Johan Skördare, VD på EnergiEngagemang.

De båda bolagen håller nu på att ta fram en lista på kommande solparksprojekt som de hoppas kunna presentera innan sommaren.

Källa: FuGEN