Hur miljövänliga är vätgasdrivna fordon?

Vätgasdrivna fordon och tankstationer dyker upp runt om i Europa i ett försök att minska luftföroreningarna. Bild med tillstånd av HyFIVE

OS 2022 i Kina var ett värdefullt fullskaligt test av vätgasdrivna fordon. Dessutom har fordonen bland annat körts under ganska låga temperaturer.

Det var viktigt att årets vinter-OS skulle vara miljövänligt. Vätgas är i sig en utsläppsfri energibärare och praktiskt taget hela fordonsflottan hade bränsleceller där den elektriska framdrivningen tillhandahölls med hjälp av vätgas. Till och med den olympiska lågan brann på vätgas.

Produktionen är avgörande

Med dagens teknik behövs stora mängder energi för att producera så kallat grönt väte, det vill säga väte där produktionen också är utsläppsfri. För sådan produktion behövs förnybar energi från vattenkraft, vindkraft eller solkraft. Om väte produceras på basis av naturgas pratar vi ofta om grått väte och med kol som utgångspunkt kallas vätet för svart.

För att producera grönt väte ingick myndigheterna och den nationella olympiska kommittén ett avtal med Shell.

En joint venture mellan Shell (China) Limited och Zhangjiakou City Transport Construction Investment Holding Group Co. Ltd. resulterade i en produktionsenhet på 20 megawatt i Zhangjiakou, Hebei-provinsen.

I detta område finns god tillgång till sol- och vindkraft för produktion av grönt väte genom elektrolys. Uppskattningsvis hälften av den olympiska flottan av vätgasdrivna fordon har fått vätgas från denna anläggning.

En leverantör till de olympiska fordonen var det kinesiska olje- och gasföretaget Sinopec. Detta företag har inte specificerat vilken typ av vätgas som levereras till de olympiska fordonen.

Vad vi däremot vet är att Sinopec, som ska bli Kinas största företag i sektorn, nu bygger upp ett stort nätverk för distribution av vätgas baserat på fossila bränslen. Då handlar det om ett utsläpp från vätgasproduktion som är från tre till sex gånger högre än när man eldar bensin i en konventionell förbränningsmotor.

Om sådan vätgas används i det olympiska fordonet bleknar miljöalibin, även om Shell har gjort en betydande insats.

Grönt, svart och grått

Kina är en betydande producent av vätgas, cirka 25 miljoner ton per år. Cirka 1 procent av grön vätgas produceras på basis av förnybar energi. 62 procent är svart vätgas baserad på förbränning av kol, det fossila «bränslet» som är det högsta koldioxidutsläppet.

Resten är så kallad grå vätgas, framställt på basis av naturgas, som anses vara det mest miljövänliga fossila bränslet. Det är osäkert huruvida Shells nya produktionsanläggning ingår i dessa siffror, men det kommer i så fall att förändra situationen marginellt.

Vätgas som framställt av naturgas ger ett utsläpp på 8–12 kg CO 2 per kg vätgas. Motsvarande utsläpp när vätgas produceras på basis av kol är 18–20 kg CO 2 per kg vätgas.

När man bränner 1 kg bensin i en förbränningsmotor produceras cirka 3,5 kg CO 2 . Då beaktas även CO 2-utsläpp från produktionen av bränslet. Om man jämför så här har svart vätgas sex gånger så höga CO 2-utsläpp som bensin och till och med något större om man jämför med diesel.

Dessa förhållanden kan givetvis variera något beroende på verkningsgraden hos motorer och bränsleceller, men trenden är ganska tydlig. Utsläpp från vätgasproduktion är från tre till sex gånger högre än när man eldar bensin i en konventionell förbränningsmotor.

Kina motiverar en omfattande användning av grå och svart vätgas med att det är nödvändigt att sänka priset samtidigt som industrin bygger upp kapaciteten för grön vätgas.

Källor: Shell, Quartz, Wikipedia