Tallinn kör med 350 gasdrivna bussar från Solaris

De gasdrivna bussarna i den estniska huvudstaden är fortfarande "bara" ett övergångsarrangemang, då det är ett mål att all kollektivtrafik i Tallinn ska vara elektrifierad 2035. Foto: Sustainable Bus

Estlands största kollektivtrafikföretag, Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) i huvudstaden Tallinn firar 100-årsjubileum genom att förvärva ytterligare 50 gasbussar från Solaris. Det finns 20 Urbino 12 och 30 ledbussar av typen Urbino 18.

Det görs genom att företaget utnyttjar den option som man kom överens om 2021 då 100 gasbussar från Solaris redan hade levererats. När den sista ordern levereras i september i år kommer Tallinn att ha totalt 350 gasdrivna bussar från Solaris. Tidigare har Solaris även levererat Trollino-trolleybussar till Tallinn.

Både 12-metersbussarna och ledbussarna drivs av en 320 hk motor för komprimerad naturgas. Bensintankarna är placerade på taket och rymmer 1575 liter på 12-metersbussarna och 1875 liter på de 18 meter långa ledbussarna.

De nya bussarna innebär en stor uppgradering av kollektivtrafiken i Tallinn. Utöver en

betydande uppgradering av spårvagnssystemet siktar staden på att fasa ut de senaste dieseldrivna och hybridbussarna redan 2025. 

Gratis för boende

Sedan 2013 har kollektivtrafiken i Tallinn varit avgiftsfri för huvudstadens 426 000 invånare. Eller, det är nog fel att säga att transporten är gratis, eftersom den finansieras genom skattsedeln. Ordningen kom till för att många i Tallinn inte hade råd att använda kollektivtrafiken efter finanskrisen 2008. Förändringen av finansieringen av kollektivtrafiken antogs 2012 och trädde i kraft 2013.

Detta har uppenbarligen varit framgångsrikt för att förnya kollektivtrafiken i Estland. Tallinn var det första, men liknande system har nu implementerats i 11 av Estlands 15 län.

Upplägget i Tallinn har fått fler att åka kollektivt. 2014 var det en ökning med 6,5 procent och senare har det skett en årlig ökning med en procent. Miljömässigt har dock övergången till gratis kollektivtrafik inte varit lika övertygande. En studie från 2014 visade att ökningen av antalet passagerare med kollektivtrafiken kom från en minskning av transfereringar till fots med hela 40 procent, medan minskningen av biltrafiken bara var fem procent.

Källa: Bus.Magazinet