Dansk professor: Jag tror inte på en grön omställning utan kärnkraft

- Idag är kärnkraft den enda teknik vi känner till som kan leverera CO2- neutral ström dygnet runt, och som även kan skalas globalt, säger Bent Lauritzen, sektionschef för DTU Fysik. Foto: DTU

Bent Lauritzen, fakultetledare på danska universitetet DTU:s fakultet för fysik, ser stor potential inom kärnkraft. Han menar att det behövs en öppen debatt i ämnet.

De senaste veckorna har debatten om kärnkraftverk fyllt media mer än på många år. Och frågar man en av Danmarks mest kunniga män om kärnkraft så är det något han velat ha länge.

- Jag tror inte att vi kommer att få en grön omställning utan kärnkraft. De internationella studier jag har sett har alla ett inslag av kärnkraft i sina teknikprojektioner. Idag är kärnkraft den enda teknik vi känner till som kan leverera CO2- neutral ström dygnet runt, och som även kan skalas globalt, säger Bent Lauritzen, sektionschef för DTU Fysik.

Professorn medger att i länder som Danmark är det möjligt att producera mindre mängder CO2 om man förlitar sig på import av el och biomassa.

- Men om vi tänker på det i ett större sammanhang, europeiskt eller globalt, så tror jag inte att vi når vårt mål utan kärnkraft, säger Lauritzen

Källa: Energy Watch