Yara och Linde bygger gemensam vätgasanläggning

Med Enova-stöd i ryggen har Yara involverat tyska Linde i ett vätgasprojekt nära Yaras energiintensiva ammoniakproduktionsanläggning på Herøya i Porsgrunn, där företaget så småningom kommer att ersätta användningen av naturgas med vätgas. Foto: Yara

Norska Yara har kommit överens med tyska Linde om etableringen av en demonstrationsanläggning i Porsgrunn på 24 megawatt.

Projektet stöds med 283 miljoner norska kronor genom Enova och syftar till att bevisa att ammoniak som produceras genom förnybar energi kan sänka utsläppen från konstgödselproduktion.

- Projektet syftar till att leverera de första gröna ammoniakprodukterna till marknaden redan i mitten av 2023, både som fossilfritt gödselmedel och utsläppsfritt bränsle för sjöfarten. Grön ammoniak är nyckeln till att minska utsläppen från världens livsmedelsproduktion och från lång tid. Med det här projektet flyttar vi oss från tanke till handling med Linde och lokala entreprenörer, säger Magnus Ankarstrand, VD för Yara Clean Ammonia.

Produktionsanläggningen ska ha en årlig kapacitet på ca. 10 000 kg väte per dag. Det kommer att ersätta etan som råvara i produktionen och därmed eliminera 41 000 ton CO2-utsläpp årligen.

Yara har det senaste året haft som en viktig punkt på agendan att minska utsläppen från ammoniakproduktionen på Herøya. Tillsammans med Statkraft och Aker Clean Hydrogen har Yara även startat företaget Hegra, som ska elektrifiera och avkarbonatisera produktionen på Herøya.