Iberdrola öppnar Tâmegas gigabatteri, en av Europas största pumplagringsanläggningar

Iberdrola bidrar till Portugals framsteg med mer än 1 500 miljoner euro i investeringar och skapandet av tusentals jobb i mer än 100 företag, 75 av dem portugisiska. Foto: Iberdrola

Företaget bidrar därmed till ekonomisk utveckling i Portugal med över 1,5 miljarder euro investeringar samtidigt som det stödjer jobb i över 100 företag, 75 av dem portugisiska

Under de senaste dagarna har Iberdrola, i samarbete med den portugisiska administrationen synkroniserat den första 220-megawatt stora turbinen vid Gouvães vattenkraftverk, vilket för första gången levererar ren kraft till nätet.

Tâmega-komplexet är en av Europas största energilagringsanläggningar med en investering på över 1,5 miljarder euro. Den består av tre reservoarer (Gouvães, Daivões och Alto Tâmega) och tre vattenkraftverk med en total kapacitet på 1 158 megawatt (MW) vid floden Tâmega, en biflod till Douro.

Efter åtta års planering och byggarbete i fabrikerna i Gouvães och Daivões har tekniken nu färdigställts och alla genererande enheter genomgår för närvarande idrifttagningstester.

Tâmega kommer att kunna producera 1 766 gigawattimmar per år, tillräckligt för att möta energibehovet i grannkommunerna och städerna Braga och Guimarães (440 000 hushåll).

När fabrikerna i Gouvães och Daivões är i full drift i mitten av detta år, kommer det stora Tâmega gigabatteriet att ha tillräckligt med lagringskapacitet för att kunna försörja två miljoner portugisiska hushåll under en hel dag, och kommer därmed kunna bidra till de koldioxidutsläpps- och energimål som fastställts av portugisiska regeringen. Under år 2024, med driftsättningen av Alto Tâmega, kommer anläggningen att vara helt färdig.

Dessutom kommer denna infrastruktur att tränga undan 1,2 miljoner ton CO2-utsläpp per år och diversifiera elproduktionskällor samtidigt som beroendet av fossila bränslen minskar.

Skapar jobb och ekonomisk utveckling i regionen

Utvecklingen av detta gigabatteri ökar den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen i regionen. Under hela byggskedet har 3 500 direkta jobb och 10 000 indirekta jobb skapats, varav 20 procent från angränsande kommuner. 

Detta stora projekt för fossilfri energi belyser ytterligare Iberdrolas engagemang för en hållbar energimodell, som började för två decennier sedan. Tâmega-komplexet har underlättats av den stabila reglerande och makroekonomiska miljö som skapats av den portugisiska regeringen.