Ingenjörsföretaget Cowi: Hybridbilar släpper ut dubbelt så mycket CO2 som tillåtet

Siffrorna visar att en del av hybridbilarna har en bränsleförbrukning som ligger nära motsvarande bränsleförbrukning för en bensin- eller dieselbil. Foto: Toyota

Laddhybridbilar släpper ut mycket mer CO2 än vad de måste för att anses vara gröna enligt nya siffror.

Det har länge varit en öppen fråga hur mycket laddbara hybridbilar släpper ut.

En dansk studie visar att laddhybridbilar släpper ut betydligt mer CO2 än vad de måste om de ska betraktas som lågutsläppsbilar. Det utlöser en stor skatterabatt från staten.

- Det visar en undersökning gjord av ingenjörsföretaget Cowi för danska Vägdirektoratet, skriver tidskriften Ingenjören.

- Det går åt mycket bensin i de här bilarna och då spelar det kanske ingen roll hur mycket de belastas, säger professorn i transportekonomi vid Köpenhamns universitet Mogens Fosgerau till media.

Enligt lagen får en lågemissionsbil inte släppa ut mer än 50 gram CO2 per kilometer för att anses vara "grön". De kan beskattas mildare än bensin- och dieselbilar.

Men data från 1307 ladd hybridbilar i Danmark visar att utsläppen från de danska hybridbilarna som har undersökts är 110 gram CO2 per kilometer. Det är mer än dubbelt så mycket som lagen tillåter.

Siffrorna visar att en del av hybridbilarna har en bränsleförbrukning som ligger nära motsvarande bränsleförbrukning för en bensin- eller dieselbil.

Detta gäller dock inte de som laddar bilarna, vilket innebär en "betydligt lägre förbrukning", som det står i en not från det danska vägdirektoratet.

- Man får räkna med att detta beror på skillnader i laddningsbeteende bland ägarna av laddhybridbilar, skriver det danska vägdirektoratet enligt mediet Ingeniøren.

Mogens Fosgerau ingick i den kommission som 2020 lämnade sina rekommendationer för beskattning av laddhybridbilar. Han bedömer att man knappast kan få bättre data om bilkörning i Danmark.

- Så nu står det svart på vitt i en studie beställd av det danska vägdirektoratet att dessa bilar inte är grönare i Danmark än de är i andra länder.

– De släpper tvärtom ut dubbelt så mycket som är tillåtet för att beskrivas som gröna, säger Mogens Fosgerau.

Analysen är från oktober förra året och baseras på data från 1307 laddhybridbilar. Samt att ett mycket större antal bensinbilar som kör i Danmark.