Ørsted väljer spansk leverantör för monopiles av storlek XXL

Ørsted har valt spanska Haizea som leverantör av stora monopålar för ett icke namngivet vindkraftprojekt till havs. Bilden visar Haizea Winds anläggning i Bilbao. Bild: Haizea Wind

Haizea Bilbao har ingått ett avtal med Ørsted om så kallade monopiles i ett fortfarande hemligt havsvindprojekt.

Ett monopile-fundament består av ett enkelt stålrör (pile) som försänks djupt ned i havsbotten genom pålning eller borrning. Fundamentets diameter och förankringsdjup kan anpassas efter belastningen.

Tekniken är relativt enkel och kräver i regel inte någon förbehandling av botten, däremot krävs pålningsredskap med stor lyftkapacitet under anläggandet.

Även om vattenrörelser kan gräva ut sedimentet invid botten är monopile-fundament inte lika beroende av erosionsskydd som gravitationsfundament.

Toppleverantör

Kontraktet, som dock fortfarande beror på ett slutgiltigt investeringsbeslut från Ørsted, är Haizea Wind Groups hittills största, skriver Offshorewind.biz.

- För att kunna säkra detta avtal med marknadsledaren inom havsvindkraft bevisar robustheten i den plan som Haizea har utvecklat de senaste åren för att positionera sig som en av de ledande tillverkarna av grundfundament inom havsvindkraft och visar koncernens ambition att bli en global toppleverantör till vindkraftindustrin, skriver Haizea i ett meddelande