Fortum kommer att lagra en halv miljon ton CO2 på Fyn

Bland annat ska CO2-utsläppen från Fortums miljöreningsverk för farligt avfall i Nyborg fångas upp. Foto: Per Folkver

Fjärrvärme Fyn och finska Fortum inleder förstudier om lagring av CO2 från värmeverket i Odense och avfallsförbränning i Nyborg.

Potentialen är på sikt runt en miljon ton årligen. Bland annat ska CO2-utsläppen från Fortums miljöreningsverk för farligt avfall i Nyborg fångas upp.

Jakten på de danska CO2-källorna har börjat på allvar. Nu växer ett nytt samarbete fram, där Fjärrvärme Fyn tillsammans med Fortum med ett nytt projekt ska lagra och återvinna 480 000 ton CO2 till 2030.

Ett projekt som kommer att leverera cirka 3 procent av lösningen när det gäller att uppnå klimatmålet om detta storskaliga projekt blir framgångsrikt.

Planerna presenteras nyligen i hamnen i Odense, där Fynsværket hittills släpper ut sina växthusgaser ostört. Inledningsvis handlar det om en förstudie som ska vara klar i slutet av 2022 och avgöra om ett storskaligt projekt överhuvudtaget är realistiskt.