Danmarks största solcellspark kan vara på väg

När de 247 hektaren jordbruksmark i Randers har täckts med solceller förväntas de kunna spara 42 000 ton CO2-utsläpp per år. Illustration: Randers kommun

Eurowind Energy ska bygga en stor solcellspark på 610 hektar under befintliga vindkraftverk nära Randers.

Landområdet ska användas till energi snarare än jordbruk, enligt energibolaget. I ett område strax utanför Randers finns 46 vindkraftverk, varav de flesta mäter 150 meter på höjden.

Direkt under dessa ska Eurowind Energy bygga en enorm solcellspark på 610 hektar, motsvarande ca. 920 fotbollsplaner. Om byggaren får tillstånd till det blir det Danmarks största solcellspark.