När ett ryskt smältverk stängdes blev luften renare i Lappland

Smältverkets utsläpp av svaveloxider uppgick som mest till cirka 80 000 ton per år, vilket är fyra gånger mer än hela Finlands motsvarande årliga utsläpp. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Hans Olav Lien

Det ryska bolaget Norilsk Nickels smältverk i Nikel (Salmijärvi) på Kolahalvön stängdes den 23 december 2021. Produktionsanläggningen var den överlägset största utsläppskällan av svaveloxider i hela Nordeuropa.

Utöver svaveloxider har smältverket också släppt ut koppar och nickel.

Utsläppen försurade jordmånen och vattendragen, och förorenade luftkvaliteten i hela regionen. Den omgivande naturen i Nikel har förvandlats till ett månlandskap.

Sveriges Radio och miljöorganisationen Bellona rapporterade 2012 om sura regn i Nikel som frätte sönder ortsbornas paraplyer. Även Norge och Finland har drabbats av de luftburna föroreningarna.

De gränsöverskridande utsläppen ledde till skyhöga förekomster av tungmetaller och svaveloxider såväl i jordmånen som i vattendragen i nordöstra Norge. De norska livsmedelsmyndigheterna klassade fisken som oätlig i en del sjöar i regionen.

Norge erbjöd redan på 1990-talet finansiella medel till de lokala miljömyndigheterna och företagets ledning för att de skulle uppgradera smältverkets rökgasrening. Smältverket i Nikel klassificerades som ett akut miljöhot av den mellanstatliga organisationen Barentsrådet 2003.

Enligt Norilsk Nickel kommer bolagets totala utsläpp av svaveloxider på Kolahalvön att minska med 85 procent under 2021 på grund av modernare rökgasrening och ny miljöteknik.

Det verkar främst vara ekonomiska orsaker som ligger bakom bolagets beslut att satsa på miljövänligare produktion.

Norilsk Nickels ägare, miljardären Vladimir Potanin, har tidigare visat att det är pengarna som styr bolagets prioriteringar. Det är lönsammare att förlägga produktionen till en effektivare anläggning.

Det är inte uteslutet att nordiska ländernas och miljörörelsens påtryckningar också har bidragit till Norilsk Nickels beslut. En annan bidragande orsak kan vara uppköparnas krav på renare produktion.

Nickel används till exempel i tillverkningen av batterier för elbilar. Bland andra Tesla har understrukit vikten av att hela produktionskedjan är hållbar.