Europeiska kommissionen lanserar en färdplan för den europeiska vätgasmarknaden

Foto:Thijs ter Haar - Flickr

Det senaste initiativet i EU:s ambitiösa klimatlagspaket måste nu "lägga grunden" för en konkurrenskraftig vätgasmarknad i Europa. På sikt kommer också skatterna på gränsöverskridande transporter att behöva fastläggas.

Den europeiska infrastrukturen behöver få ett rejält lyft när det gäller förmågan att skicka vätgas runt energinätet.

Det var beskedet nyligen när energikommissionär Kadri Simson, flankerad av kommissionens klimatchef och vice ordförande, Frans Timmermans, presenterade planerna för EU:s framtida etablering och reglering av försäljning av lågfossil gas och särskilt vätgas i EU.

Sverige

Intresset för vätgas ökar lavinartat. Den svenska regeringen tillsatte nyligen en Elektrifieringskommission vars uppdrag även inkluderar att ”belysa hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till att uppnå en omställning till elektrifiering av transportsektorn”. 

Den marknadsutveckling vi ser framför oss kan komma att kännetecknas av disruptiva förlopp, där ny teknik och nya aktörer kommer att förändra den logik energimarknaden har idag.

Aktörerna i sin tur står inför strategiska val och parallellt med utvecklingen av vätgasmarknaden fortsätter utveckling av batterier och biodrivmedel, för att ge exempel på ett par närliggande och konkurrerande alternativ. Det finns i dagsläget inga givna svar på vilken teknik som blir förhärskande inom vilka segment och i vilket tidsperspektiv.

 

 

...