EU-initiativ kommer att garantera snabbare rening av metanutsläpp

- EU behöver en strängare kurs mot metan, säger EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans. Ryssland är ett av de länder som inte gått med på metanuppgörelsen från COP26. EU-länderna har skrivit på, men räknar inte med produktionsutsläppen från den ryska gas som de importerar. Det är knappt att Ryssland räknar med dem heller. Bilden visar BP:s gasplattform i Nordsjön. Foto:Varodrig~commonswiki

Metan är den näst största orsaken till klimatförändringar efter CO2. Enligt ett nytt förslag ska energisektorn återhämta sig från metanutsläpp.

I sina ansträngningar att minska klimatförändringarna kommer EU-kommissionen att införa nya regler för att eliminera metanutsläpp.

I ett nytt förslag zoomar kommissionen in på energisektorn.

Kommissionen kommer att kräva att olje-, gas- och kolsektorn mäter, rapporterar och bekräftar utsläppen av den starka växthusgasen metan.

Det innebär att det måste finnas hårdare regler som säkerställer att företag upptäcker metanutsläpp. Och när de upptäcker dem måste de reparera utsläppen så att de upphör.

Enligt förslaget ska företagen var tredje månad kontrollera eventuella metanutsläpp. Om de hittar ett spill måste det repareras inom fem dagar.

Infraröda kameror och drönare är bland de tekniker som kan användas för att upptäcka metanutsläpp.

EU behöver en strängare kurs mot metan, säger EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans.

- För att ta itu med metanutsläppen föreslår vi ett gediget ramverk för att bättre upptäcka och minska denna kraftfulla växthusgas.

- Det hjälper oss att leva upp till den globala metanpakten och tackla klimatkrisen, säger han.

Metanpakten, han syftar på, handlar om att ett stort antal länder och EU åtar sig att minska metanutsläppen med 30 procent år 2030 jämfört med nivån 2020..

De nya reglerna kommer också att innebära att företag inom EU förbjuds att bränna metan. Och de får inte låta oönskad metan komma ut i atmosfären om det inte görs under reparationen av ett spill.

Reglerna gäller inte för infrastruktur som importerar gas till EU från utlandet. Kritiker av förslaget anser att det är nödvändigt eftersom EU importerar stora delar av den gas som används.

Enligt FN:s miljöprogram kan stora klimatvinster på kort sikt skördas genom att minska metanutsläppen.

Metan är en kraftfull växthusgas. Det är cirka 80 gånger mer potent än CO2 under 20 år. Metan strömmar ut i atmosfären från olje- och gasutvinning och från deponier och risodlingar.

Europaparlamentet och medlemsländerna måste dock godkänna förlaget innan det kan bli lag.