Vindkraftscenter på Fyn har tagit världens kraftfullaste HALT-testbänk i drift

HALT-testbänken på LORC simulerar de extrema väderförhållanden som vindkraftverk till havs utsätts för under hela deras livstid. Foto: R&D Test Systems

Lindø Offshore Renewables Center har tagit världens största och mest kraftfulla testbänk för så kallad "highly accelerated lifetime testing" (HALT) i drift.

Den kan simulera extrema förhållanden för havsbaserade vindkraftverk.

Testbänken är också världens största i sitt slag, med ett betongfundament på 30 meter och en 25-megawatts drivmotor på 15 meter i diameter.

- I grunden är det vår uppgift att testa prototyperna så mycket som möjligt, säger Torben Lorentzen, VD för LORC.

- HALT XL kan exempelvis simulera en dynamiskt böj moment på 85 MNm, motsvarande kollisionen av 67 personbilar som dinglar ner från änden av ett 100 meter långt vindturbinblad.

Testbänken utsätter prototyper för samma belastningar som de kommer att utsättas för under 20 år till sjöss. Företaget R&D Test Systems, som har levererat systemet, arbetar målmedvetet med att förkorta de senaste vindkraftsmodellernas väg till marknaden.

- Fälttestning av vindkraftverk, särskilt de för offshore-användning, blir svårare och svårare, men HALT-testning gör det möjligt för tillverkare att säkerställa att deras prototyper överensstämmer med gällande standarder, säger Sascha Heinecke, försäljningschef för FoU.

- Det ger dem också en viktig inblick i hur deras nya teknik kommer att reagera på de förhållanden som den kommer att möta ute på havet.

 

 

...