Nittiosex procent av Europas gasnät kan omvandlas till vätgasnät

Vätgas kan ersätta naturgas i ett gasnät och kan förbrännas tillsammans med det vid ett kraftverk. Vätgas är kolfritt, därför blir utsläppen vid den anläggningen lägre och eftersom det brinner vid högre temperatur blir gasturbinen varmare och är därför mer effektiv. Foto: Fuel Cell Works

Det blir fyra gånger billigare att transportera vätgas genom den befintliga gasinfrastrukturen än med lastbil, meddelar det transeuropeiska organisationen för gassamarbetet, Ready4H2.

Idag strömmar främst naturgas i det europeiska gasnätet. Men med minimala modifieringar skulle även 96 procent vätgas att kunna strömma i samma distributionsnät.

- I ett CO2-neutralt samhälle finns det inget utrymme för en fossil energiform som exempelvis naturgas. Det är EU:s plan att uppnå detta senast 2050 och därför försöker kontinentens gasdistributörer hitta en lösning för de tusentals och åter tusentals kilometer långa nedgrävda gasledningarna, så att de kan användas för vätgas istället, säger Peter Kristensen, direktör för strategi och utveckling för danska statens gasbolag, Evida.