Danska värmeföretag: Biomassastopp är omöjligt i Köpenhamn före 2030

Köpenhamns största energiförsörjare, kraftverket Amager Bakke ändrade nyligen det ursprungliga avtalet för att tillåta importerat avfall, i ett försök att göra projektet ekonomiskt lönsamt. De ursprungliga beräknade mängderna avfall var för låga, medan minskande avfallsmängder skulle ha gjort att anläggningen gått i konkurs efter några år. Nu tillåter anläggningen inte bara importerat avfall, den tillåter också förbränning av biomassa för att möta dess enorma efterfrågan, återigen i strid med det ursprungliga avtalet. Foto: Projektet Amager bakke

- Det går inte att fasa ut biomassan före 2030, meddelar fjärrvärmebolagen i det danska huvudstadsområdet.

Samma slutsats har förvaltningen i Köpenhamns kommun kommit fram till efter att en majoritet i medborgarrepresentationen i Köpenhamns kommun lagt fram förslag om utfasning till 2030.

Förra året antog en parlamentarisk majoritet i Köpenhamns stadsfullmäktige ett förslag om att utreda möjligheten att fasa ut biomassa i energiförsörjningen fram till 2030.

Hofor uppgav då att det skulle krävas "stora tekniksprång" och hänvisade till att analysen Framtidens fjärrvärmeförsörjning i huvudstadsregionen 2050, FFH50. Frågan om biomassa kommer att klargöras. Nu är den analysen klar med en tydlig slutsats.