Shell och Norsk Hydro samarbetar om grön vätgas

Norska Hydros och Shells påfyllingsstation på Island. Grön vätgas tillverkas här genom elektrolys. Elektrolys innebär att man spjälkar, delar vatten till vätgas och syrgas. För att klassas som grön vätgas måste energin som krävs för att driva elektrolysen vara förnybar, genom exempelvis vind eller sol. Foto: Norsk Hydro

Oljebolaget ökar sitt fokus på norsk vätgas genom att sluta en avsiktsförklaring om den gröna versionen av elementet.

Shell fokuserar på ett brett utbud av vätgas i form av mångsidiga färgpaletter. Detta inkluderar den gröna versionen av elementet, varav en del kan göras tillsammans med Norsk Hydro i framtiden.

De två bolagen har därmed skrivit på en avsiktsförklaring om att utreda potentialen för gemensamma vätgasprojekt, som via förnybar energi ska bidra till att både minska utsläppen från de båda bolagens egen energiförbrukning och försörjning till transporter och tung industri.