Drygt 500 megawatt stor solenergipark planeras för Lincolnshire

Ytterst kommer samtycke för anläggningen att bestämmas av statssekreteraren vid avdelningen för Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). Foto: Gov. of Lincolnshire

Utvecklaren Low Carbon säger att den engelska anläggningen kan förse el för mer än 160 000 hem

Low Carbon har bekräftat att man är i ett tidigt skede i att ta fram förslag till en 500 megawatt stor sol- och energilagringspark på en plats nära Gate Burton i Lincolnshire, England.

Low Garbon hoppas att systemet kan ge tillräckligt med ren energi för att kunna försörja mer än 160 000 hem med elektricitet och undvika mer än 100 000 koldioxidutsläpp varje år.

Marken som är tillgänglig för att leverera projektet är helt innesluten på en plats, belägen i West Lindsay District nära Gate Burton, Knaith Park och Willingham-by-Stow.

Enligt företagets utvecklingsdirektör, ansvarig för, låga koldioxidutsläpp, Mike Rutgers, har brittiska regeringen satt upp ambitiösa klimat- och energimål för att kunna uppnå ett så kallat nettonoll-läge senast 2050.

- Men de senaste veckornas fokus på energiprisvolatilitet och försörjningstrygghet har belyst hur viktigt det är för Storbritannien att uppnå konkreta resultat när det gäller övergången till hemodlade förnybara energikällor, och detta utan dröjsmål.

- Vi inom Low Carbon är därför glada över att kunna lägga fram förslag för Gate Burton Energy Park som kommer att leverera betydande nivåer av förnybar energiproduktion och bidra till att säkra energibehoven i Storbritannien.

Förberedande arbete pågår för att bestämma de mest lämpliga områdena för projektets utveckling.

Low Garbons team håller också på att fastställa potentiella vägar för den elektriska anslutningen från energiparken till det nationella nätet vid den befintliga transformatorstationen vid Cottam Power Station i Nottinghamshire.

Resultaten från detta arbete kommer att tillkännages genom ett inledande offentligt samråd, som förväntas äga rum i början av 2022, och ytterligare samråd kommer sedan att äga rum i viktiga skeden i den pågående projektutvecklingsprocessen.

Det förväntas att utvecklingsprocessen - fram till inlämning av DCO och sedan granskning för Gate Burton Energy Park - kommer att ta mellan två och tre år.

Under förutsättning att samtycke erhålls förväntas bygget starta tidigast 2024.