Trådlös laddning under körning på Gotland

Projektet Smartroad Gotland är den första fullt fungerande bussen som använder trådlös laddningsinfrastruktur i Visby, på Gotland. (Foto: Business Wire)

På Gotland färdas en elektrisk Higerbuss trådlöst under körning. Det ingår i ett projekt under namnet Smartroad Gotland.

Ett konsortium av flera partners startade projektet Smartroad Gotland i början av 2020. Det är ett av fyra demonstrationsprojekt om elväg som idag finansieras av Trafikverket. En av partnerna är det israeliska företaget ElectReon, som är en leverantör av teknik för trådlös laddning av elfordon under vägkörning.

En annan partner är bussleverantören Higer. Bussen som används har en så kallad superkondensator för lagring av el. Detta är en lagringsenhet som är mer lämpad för frekvent laddning och urladdning än vanliga batterier.

I projektet ingår även en tung lastbil utrustad med ett Li-Ion-batteri. Den aktuella vägsträckan går mellan flygplatsen och Visby centrum.

– Vi är mycket glada över att vara en del av denna världsunika satsning på fossilfria lösningar, säger Martin Yang, försäljningsdirektör för Higer på den europeiska marknaden.

– ElectReons trådlösa teknik fungerar utmärkt med våra elfordon, och vi är nu redo att massproducera fordon med den nya tekniken.

– Som ett av ElectReons första projekt på allmänna vägar är det spännande att se Smartroad Gotland i ett bredare perspektiv, säger Oren Ezer, vd på ElectReon.

– Genom att visa hur en buss framgångsrikt kan ladda medan den är på väg i verkliga miljöer som Gotland är det tydligt att trådlösa laddningslösningar kan ge städer ett mer praktiskt, kostnadseffektivt och hållbart sätt att genomföra en förändring mot en elektrisk framtid.

Som ett förkommersiellt demonstrationsprojekt ska Smartroad Gotland stå klart våren 2022, men projektet markerar ett viktigt steg för Sverige när det gäller att kommersialisera stora elvägssystem i hela landet. Sverige är på väg att nå sitt nationella mål att installera 2 000 km elmotorvägar år 2030 och uppnå nettonollutsläpp till 2045.

Sverige har arbetat med elvägsprojekt i drygt ett decennium och anses internationellt vara en pionjär på detta område.

(Källa och foto: Busworld.org)

 

...