ITER och partners lanserar utbildningsplattformen INFUSED: International Fusion Education Initiative

Alla dessa glada människor vill studera fusionsenergins möjligheter. Målet med ITER:s utbildningsinitiativ, INFUSED, är att säkerställa att lärare och studenter har tillgång till ett rikt utbud av utbildningsmaterial om fusionsenergi- och teknik. Foto: ITER

I samband med klimatmötet COP26:s "Youth and Public Empowerment Day lanserade fusionsenergiprojektet ITER och en grupp globala partners ett nytt utbildningsinitiativ om fusionsenergi under titeln , INFUSED, International Fusion Education Initiative, som erbjuder ett informationscenter, som utarbetar utbildningsmaterial för studenter, lärare och alla som är nyfikna på att lära sig mera om en löftesrik källa till ren energi.

 

Studiematerial på spanska. Foto: ITER

Fusion är den energikälla som driver solen och stjärnorna. Det är källan till allt ljus och värme och allt liv på jorden. Fusion erbjuder löftet om säker, kolfri och virtuellt obegränsad energi, en viktig resurs som kan ersätta fossila bränslen i stor skala.

Forskare runt om i världen har arbetat med att replikera fusionskraft i komplexa maskiner. Framsteg med ITER och andra fusionsprojekt gör det tydligt att vi är närmare än någonsin tidigare att göra fusion till en praktisk verklighet. En viktig del av fusionens framgång kommer att vara dess inspirerande kraft för nästa generation av fusionsforskare och ingenjörer.

 

Gör din egen Tokamak! ITER:s studiematerial innehåller även byggmaterial och anvisningar för byggandet av en fusionsreaktor i ministorlek. Projektet är ett resultat av ett samarbete mellan ungerska ingengörer och ITERS: fusionsforskare. Foto: ITER

Internationellt fusionssamarbete

Infused återspeglar den ursprungliga förståelsen mellan Ronald Reagan och Mikhail Gorbatjov år 1985, när de lanserade sitt förslag om ett brett internationellt samarbete kring fusionsforskning som sedan 2006 blev ITER-projektet.

- Fusionsenergi bör vara för gagn för hela mänskligheten, säger ITER:s generaldirektör Bernard Bigot.

- ITER:s 35medlemsstater, däribland Kina, Indien, Japan, Korea, Ryssland och USA samt Europeiska Unionen erbjuder sina kollektiva vetenskapliga, ingenjörstekniska och finansiella bidrag, och industriell tillverkningsexpertis, för att förevisa fusionsenergins möjligheter i industriell skala. Men från och med nu vill vi inspirera unga människor från varje nation att gå med i fusionssträvan, betonar Bigot.

Join us in our quest for fusion energy

Målet med Iinfused är att säkerställa att lärare och studenter har tillgång till ett rikt utbud av utbildningsmaterial om fusionsenergi- och teknik. Foto: ITER

Med hjälp av dessa resurser kommer ITER att börja förbereda eleverna för karriär inom plasmafysik, elektromagnetisk teknik, robotik, och dussintals andra discipliner som kommer att behövas för att stödja den globala fusionssektorn.

Partners från flera dessa industriella sektorer har erbjudit egna bidrag. Resultatet är en mängd material som sträcker sig från föreläsningar och massiva öppna onlinekurser (MOOCs) till instruktion i form av videor, virtuella rundturer, spel och till och med gör-det-dig själv projekt. Programmet jämför det fusionsmaterial som är tillgängligt för olika mål -grupper – lärare, studenter, beslutsfattare, miljöentusiaster och allmänheten.

ITER katalogiserar materialet och gör det enkelt och skräddarsytt efter målgrupp, innehållstyp, allt efter källa och språk.

Dessa "infuserade" partners är överens om att nu är det dags för världen att lära sig om fusion

Framgången för Infused kommer att basera sig på en rad partners: akademiska institutioner, sociala medier, influencers, fusionsföretag och forskningsinstitut, branschledare och utbildnings-innovatörer. Insamlandet av feedback från eleverna och aspiranternas tidiga erfarenheter är också målen för detta initiativ.

Jane Hotchkiss, som är medgrundare och ordförande av Energy the Common Good (EKG) leder en en USA-baserad NGO vars självdeklarerade uppdrag är att förbereda ledare inom energi, miljöreglering och policyverksamhet i syfte att kunna överföra fusionsenergi till kraftnätet "så snart som möjligt för att kunna presentera skillnaden med andra energiformer”.

Jane Hotchkiss ser utbildningen som en central del av detta uppdrag och hon vill också vända sig till skolelever.

Källa: ITER

 

...