Danska PTX-partnerskapet får åtta nya medlemmar

Power-to-X är avgörande för att nå både de danska och europeiska klimatmålen. Power-to-X-bränslen kan ge ett betydande bidrag till att danska transportföretag når sina klimatambitioner och samtidigt har Danmark med Power-to-X möjlighet att skapa en ny industri. Foto: Dansk Energi, Kredit: A. Kirsch, Shutterstock

Dansk Energis PTX-partnerskap består nu av totalt 33 medlemmar. Helt avgörande för att göra Danmark till ett föregångsland, säger Martin Dam Wied, filialchef på Dansk Energi.

Dansk Energi kan nu lägga till åtta nya medlemmar till medlemslistan för sitt Power-to-X-partnerskap. Dessa är A2X, Dansk Standard, Evida, Hofor, OK, Aabenraa Hamn, Rambøll och H2 Energy.

Detta bekräftas av branschorganisationen Dansk Energi i ett pressmeddelande.

Power-to-X-konverteringstekniker tillåter överföring av energi från elsektorn för att användas i andra sektorer (som transport eller kemikalier), kanske också energi som har blivit tillgänglig på grund av ytterligare investeringar i energiproduktion. Termen power-to-x används flitigt i Tyskland och kan ha sitt ursprung där.

Power to X innefattar en omvandling av elektricitet till någon annan energibärare, exempelvis gas eller vätska. Teknikens syfte är ofta att lagra “överskottsel” från förnybara energikällor, vanligtvis vindkraft, för att använda vid ett senare tillfälle. PtX innefattar bland annat Power to Gas, härefter PtG, vilket innebär en omvandling av elektricitet, oftast med hjälp av en elektrolysör, till en gasformig energibärare såsom vätgas eller metan.

Tekniken utgör en lovande strategi för att balansera elförsörjningen i länder som strävar mot att ha nära-nollutsläpp av koldioxid och måste förlita sig på förnybara energikällor.

En annan del av PtX som har fått alltmer uppmärksamhet på senare tid är tekniken Power to Gas to Power, härefter PtGtP. Tekniken har fått uppmärksamhet bland annat för att andelen förnybar energi i energisystemen ständigt ökar vilket leder mer fluktuerande elpriser. I PtGtP omvandlas och lagras elektrisk energi i en gasformig energibärare för att sedan, vid elektricitetsbrist, omvandlas tillbaka till elektrisk energi genom bränsleceller.

 

...