Greencoat Renewables förvärvar sin första vindkraftpark i Sverige

För närvarande är vindkraftparken kontrakterad som en handelstillgång som exporterar el till Nordpool, men behåller även flexibilitet i framtiden att kontraktera den el som produceras via ett företagsavtal om kraftköp. Foto: Greencoat Renewables

Vindparken Ersträsk i Sverige utgör en del av ett stort växande kluster av förnybar produktion i Markbygden-området, med en potentiell installerad kapacitet på 4 gigawatt.

Dublinnoterade vindenergiinvesteraren Greencoat Renewables har förvärvat en vindkraftpark i Sverige i vad som är dess första transaktion i landet.

Vindparken Ersträsk Syd på 101,1 megawatt i Norrbottens län har köpts av Enercon, som kommer att fortsätta tillhandahålla långsiktig drift och underhållstjänster.

Vindparken består av 26 Enercon turbiner av typ E103 och 10 Enercon E126 turbiner. Parken togs helt i drift i januari 2021.

Greencoat Renewables utökar därmed företagets närvaro i Norden, vilket gynnas av möjligheten att utveckla projekt för förnybar energi på en subventionerad basis.

Ersträsk Syd utgör en del av ett stort växande kluster av förnybar produktion i Markbygden-området, med en installerad potentiell kapacitet på 4 gigawatt.

Flexibilitet

Förvärvet kommer att finansieras genom ett avdrag från företagets befintliga roterande kreditfacilitet. Efter förvärvet och efter avslutad insamling kommer Greencoat Renewables totala lån att representera 40 procent av bruttotillgångsvärdet.

Paul O’Donnell, partner hos Greencoat Capital, sade nyligen: "Att säkra vår första tillgång i Sverige och utöka vår närvaro i Norden är en viktig milstolpe för Greencoat.

- Sverige håller på att bli en viktig knutpunkt för grön energi, med kombinationen av lågkostnadsproduktion, betydande kapacitet i utveckling och ett antal attraktiva vägar till marknaden, inklusive tillgång till Nordpool och en snabbt utvecklad PPA-marknad för företag.

- Vi är glada över att kunna säkra en sådan högkvalitativ tillgång från Enercon och är väl positionerade för att dra nytta av framtida möjligheter på marknaden, konstaterade Paul O’Donnell.