Ocean Sun tecknar avtal om teknologilicens för ett pilotprojekt vid kusten i Yantai, Kina

Ocean Sun har funnits i Kina sedan 2018 och företaget etablerade ett kinesiskt dotterbolag 2020. Foto: Ocean Sun

Technology för byggandet av en 1 megawatt stor
pilotanläggning av typ FPV i Yantai, i provinsen
Shandong, Kina.

Projektet är helt finansierat av String Capital, som är
en pekingbaserad energiinvesteringsfond.

- Vi är glada över att kunna ingå detta licensavtal, som
vi hoppas kommer att bli det första av många på den
kinesiska marknaden. Kina är idag kanske den
viktigaste marknaden när det gäller flytande
solkraftverk och detta första demonstrationssystem
nära havet kommer att skapa lokal medvetenhet och
kvalifikation för framtida användning av anläggningar på havsvatten.

- Vi är också glada över att ha ingått ett avtal med
internationellt välrenommerade partner som stöder
våra intressen i landet, säger Børge Bjørneklett, VD
och grundare av Ocean Sun.

- Efter ett år med nära diskussioner är vi redo att
börja bygga vårt Ocean Sun -pilotprojekt. Sunneng
förväntar sig att detta samarbete blir både långsiktigt
och givande för de inblandade parterna, Säger Zhang
Hui, VD och grundare av Sunneng Technology.

Med cirka 70 procent av den globala installerade
flytande solprestandan hittills är Kina världens
överlägset största marknad när det gäller flytande
solkraftverk. Det finns redan flera
användningsområden i landet, än så länge på
godartade vatten som sjöar, bevattningsdammar och
översvämmade stenbrott och gruvor.

Dessutom har Kina utvecklat en stark drivkraft när det gäller att ersätta fossil
energiproduktion och regleringsprocessen är snabb
och effektiv. Detta gör Kina till en av Ocean Suns
viktigaste marknader framöver.
Projektet kommer att placeras några hundra meter
från stranden nära staden Yantai, och bygget planeras
att börja senare i år. De lokala förhållandena är väl
lämpade för Ocean Sun-lösningen, med
havsförhållanden som är jämförbara med Norges.
Med stöd från Yantais ekonomiska och tekniska
utvecklingszon kommer det att finnas en stor
potential för nyttoprojekt i framtiden.

Om String Capital:

String Capital som grundades 2015, är en
investeringsfond för förnybar energi i Peking med
fokus på vind- och solcellsprojekt i Kina och
utomlands. Sedan 2018 har String Capital slutfört
förnybara investeringar i projekt som uppgår till
drygt 1 gigawatt.