EU och USA ingår ett metanavtal

– Metanutsläppens roll har underskattats. Att få ner dem är det snabbaste och mest effektiva sättet att bromsa uppvärmningen, säger Johan Kuylenstierna, forskningsledare vid Stockholm Environment Institutes kontor i York och en av huvudförfattarna till en uppmärksammad studie om metanutsläpp. Studien är ett samarbetsprojekt mellan Climate and Clean Air Coalition och FN:s miljöorgan UNEP. Foto: SEI.org

I ett försök att minska utsläppen av potenta växthusgaser har EU och USA lagt fram en gemensam plan.

EU och USA har kommit överens om en plan för att minska metanutsläppen med cirka en tredjedel i slutet av decenniet.

Minskade utsläpp av metan är det snabbaste och ett av de mest kostnadseffektiva sätten att bromsa den globala uppvärmningen. Dessutom skulle det ge stora hälsovinster och förhindra 255.000 förtida dödsfall, enligt en ny rapport.

Planen är ett försök att få andra länder att minska gasutsläppen också, säger namnlösa källor till Bloomberg News.

Det förväntas att metanutsläpp kommer att stå på agendan vid USA:s president Joe Bidens virtuella klimatmöte under fredagen den 17 september 2021.

Det virtuella klimatmötet kommer att äga rum före FN:s klimatmöte i Glasgow, Skottland, som arrangeras från och med den 31 oktober.