Danskt solcellsprojekt bryter mot riktlinjer, men får ändå grönt ljus från politikerna

Ett av European Energys äldre solcell-projekt i Danmark. Foto: European Energy

Ett nytt solcellsprojekt, som energibolaget European Energy håller på att planera, har fått ett av de första godkännandena från kommunen, trots att projektet bryter mot riktlinjerna och ligger för nära en skog.

- Energibolaget European Energy har fått grönt ljus för att fortsätta arbeta med ett 86,5 hektar stort solcellsprojekt norr om Løsning, trots att projektet bryter mot riktlinjerna och ligger för nära en skog, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Politikerna är redan redo att avvika från riktlinjen att det måste vara mer än 300 meter till skogen. Detta beror på att området redan ligger nära motorvägen och järnvägen. Det säger Lene Tingleff, tekniska kommitténs ordförande i Hedensted kommun.

- Det kan naturligtvis verka konstigt att vi redan vid den andra konkreta ansökan om en solcellsanläggning är redo att bortse från riktlinjerna, men just i det här fallet är det vettigt. Området störs redan av motorvägen på ena sidan och järnvägen lite längre bort, och därför är det ett bra ställe att placera en stor, teknisk anläggning, säger Lene Tingleff.

Området har redan anlagts för en vindkraftpark, men inga vindkraftverk har byggts på fälten. European Energy föreslår också att solcellssystemet i lösning ska vara ned till 20 meter från skogsbrynet till Ussinggård Skov, som löper parallellt i området.