"De nordiska länderna bör samarbeta mer om PTX"

Power-to-X (PtX) -teknologier har fått ökad uppmärksamhet eftersom de faktiskt omvandlar förnybar el till kemikalier och bränslen som lättare kan lagras och transporteras. Bild: BMU

Ny rapport från Nordic Clean Energy Scenarios
(NCES) föreslår en nordisk plan för PTX, som ska
bidra till att minska koldioxidutsläppen i ett stort
antal industrier, inklusive transporter.

PTX är en av tidens hetaste tekniker, med många
länder som satsar på att det ska vara lösningen för att
minska sina utsläpp av växthusgaser.

Bara i Danmark har regeringen avsatt 850 miljoner
DKK för utveckling av PTX -projekt i Danmark, där
särskilt de två energiöarna i Nordsjön och Östersjön
är kronjuvelerna i en dansk PTX -industri, och som
anses vara en viktig byggsten mot målet om 70
procent. minskning av växthusgaser till 2030.

Andra nordiska länder har också var och en sina egna
projekt. Där Norge investerar i att kunna tillverka
flygbränsle och ammoniak för användning i fartyg,
jordbruk och PTX -industrin.

Till Sverige och Finland som ser möjligheter i att
kunna använda vätgas vid produktion av järnmalm och
stål. Men den nya rapporten Nordic Clean Energy
Scenarios (NCES) föreslår nu att länderna gör en
gemensam strategi för PTX i Norden.