Equinor, Horisont Energi och Vår Energi gör ett avtal om ett storskaligt ammoniakprojekt

Barents Blue-projektet går ut på att använda naturgas från Barentshav för att producera ammoniak. Därmed startar Europas första stora rena ammoniakproduktion i Finnmark i norra Norge. Bild: Vår Energi

Tre företag kommer gemensamt att utveckla Barents Blue -projektet, som blir Europas första stora produktionsanläggning för blå ammoniak.

Barents Blue -projektet börjar sakta gå framåt. Horizon, som är initiativtagare till projektet, har nu fått två viktiga partners på plats i form av de två största olje- och gasproducenterna i Barentshavet.

Equinor och Vår Energi har gått med i projektet, där de kommer att leverera naturgas för produktion.

Det uppger Horizon Energy i ett uttalande.

- Detta avtal innebär att vi nu går vidare med Barents Blue-projektet tillsammans med två industriella partners som har en stark lokal närvaro. De har ett långsiktigt perspektiv och stor erfarenhet av stora och komplexa tekniska projekt. Detta är ett stort steg framåt för Barents Blue , säger Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, VD för Horizon Energy.

Barents Blue kommer att producera ammoniak baserad på naturgas som kan användas för flera ändamål, bland annat för befruktning, den kemiska industrin och som bärare för vätgas. Målet är en produktion av 3000 ton blå ammoniak per dag till 2025.

Enligt planerna fångas mer än 99 procent av koldioxid i processgas upp och lagras permanent i Polarisreservoaren under havsbotten utanför Finnmark.

Utvecklingen av anläggningen bygger på Haldor Topsøes SynCOR Ammoniakteknik, som gör det möjligt för anläggningen att omvandla gas till blå ammoniak med nästan nollutsläpp.

Anläggningen förväntas vara klar för produktion 2025.