Nya färjan Aurora Botnia kör på el och flytande naturgas mellan Vasa och Umeå

Aurora Botnia rymmer 800 passagerare och har en lastkapacitet på 1 500 meter för gods och bilar. Foto: Rauma Marine Constructions

Ursprungligen skulle rederiet Wasalines nya fartyg sättas i trafik den 1 maj, men tidpunkten har flyttats framåt i flera omgångar. Aurora Botnia invigdes den 25 augusti.

Den ursprungliga planen var att färjan skulle sättas i trafik den 1 maj, men detta sköts upp i några omgångar, delvis på grund av coronapandemin.

På lördag den 28 augusti sätts färjan äntligen i trafik på rutten Vasa–Umeå. Biljetter till jungfrufärden säljs redan.

Invigningen av färjan var slutpunkten på en lång process, som började med att Vasa stad och Umeå kommun grundade ett gemensamt rederi 2012 för att trygga trafiken över Kvarken. Dittills hade trafiken upprätthållits av rederiet RG-line, som gick i konkurs 2011.

RG-line inledde trafiken ungefär ett år efter att Silja Line år 2000 hade lagt ner rutten då den blivit ekonomiskt olönsam, som en följd av att taxfreehandeln på båtarna upphörde 1999 i enlighet med EU:s direktiv.

Aurora Botnia rymmer 800 passagerare och har en lastkapacitet på 1 500 meter för gods och bilar.

Den kommer att gå på el och flytande naturgas, men kan också använda biogas.