European Energy and Reintegrate vill göra Ålborg till en metanolmetropol

Reintegrates anläggningar vid Aalborgs universitet är grunden som måste multipliceras om Green CCU Hub Aalborg ska förverkligas. | Foto: Reintegrates

En PTX-anläggning på 120 megawatt för 1,3 miljarder danska kronor kommer att göra Nordjylland till centrum för grön metanolproduktion för sjöfart och tunga transporter, säger projektutvecklarna. Men hela projektet beror på om projektet tilldelas det kommande stödet för produktion av grön vätgas.

Reintegrates anläggningar vid Ålborgs universitet är grunden som måste multipliceras om Green CCU Hub Ålborg förverkligas.

I Nordjylland sätter man fokusen för en storskalig PTX-anläggning som producerar grön e-metanol för tung vägtransport och skeppstransport.

Green CCU Hub Ålborg är namnet på projektet som Reintegrate och vind- och solutvecklaren European Energy ligger bakom. Och till skillnad från till exempel det Ørsted-ledda konsortiet, Green Fuels for Denmark eller Copenhagen Infrastructure Partners ammoniakprojekt i Esbjerg, har det hittills inte fyllt kolumnerna i de nationella dagbladen.