European Energy och Maersk erhåller stora bränsleorder

Danska e-metanolprocessutvecklaren REintegrate är den senaste ”Power-to-X” satsningen genom företagets verksamhet i hamnen i Ålborg Øst. Företaget har nyligen bildats vid universitetet i Ålborg och har stora ambitioner att utveckla e-metanolanläggningar för produktion av ett grönt och koldioxidneutralt bränsle för transporter. Foto: Ålborgs hamn.

FraktjättenMaersk  har säkrat avtal om att ta emot grön e-metanol från Reintegrate. Det kommer att ge Maersk världens första containerskip på koldioxidneutralt bränsle.

Projektutvecklaren European Energy kommer att etablera en ny fabrik som ska användas för att producera e-metanol; ett bränsle som Maersk kommer att ta över och använda för att driva världens första containerfartyg som drivs med koldioxidneutralt bränsle, skriver tidningen Børsen.

Det blir Reintegrate, som European Energy är delägare i, som kommer att producera bränslet. Maersk kommer att köpa drygt 10 000 ton e-metanol om året för att driva fartyget när bränsleproduktionen beräknas börja 2023 från en ännu okänd plats. Strömmen till anläggningen kommer från solparken i Kassø.

Skapar värde för varandra

Partnerskapet kan tyckas passa som en handske. EnergiWatch och ShippingWatch har åtminstone kontinuerligt beskrivit hur de inblandade parterna har sökt nya samarbeten för att få sina gemensamma visioner att fungera.

Således blir den nya anläggningen Reintegrates tredje i sitt slag för att leverera e-metanol, och för European Energy är avtalet en manifestation av den investering som byggherren gjorde med förvärvet av 24 procent. av Reintegrate i december förra året.

Tre månader senare meddelade Maersk att företaget var på väg med ett containerfartyg som skulle drivas med gröna bränslen - men utan att meddela en leverantör av dessa. Moderskeppet kommer att ha en längd på 172 meter och segla mellan Nordeuropa och Bottenviken.

Viktig utveckling inom PTX

Det nya partnerskapet talar uppenbarligen in i den växande politiska agendan för PTX (Power-to-X), eftersom Reintegrate måste använda grön kraft för att producera bränslen.

Reintegrate och European Energy är också bland de danska deltagarna i det stora EU -anbudet IPCEI, som handlar om att främja flaggskeppsprojekt inom väteproduktion. Här har duon gått vidare med sitt Aalborg -projekt "Green CCU Hub Aalborg", där de vill bygga en 120 megawatt -anläggning för 1,3 miljarder. kronor.