Två ledande oljebolag tillverkar biobränsle på befintliga anläggningar

Kritikerna anser dock att detta "biobränslestöd" är en PR-grej. - Företagen fortsätter som vanligt att producera, marknadsföra och sälja fossila bränslen på nuvarande nivåer under överskådlig framtid, vilket strider mot de kraftiga minskningarna av koldioxid- och metanutsläpp som behövs för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius till 2 grader Celsius över förindustriell nivåer, skriver amerikanska klimatforskaren Brenda Ekwurzel i en debattartikel. Foto: iko-ze.net

Oljegiganterna Exxon och Chevron kommer att spara på kostnaderna för att producera biobränslen genom att utnyttja sin befintliga infrastruktur.

- Det behövs bokstavligen bara en tank och några rör, förklarade Chevrons finansdirektör Pierre Breber företagens "gröna övergång" i ett investerarsamtal i juli.  

Med mindre justeringar av sina raffinaderier planerar Chevron och Exxon att producera säljbar biodiesel, biobensin och hållbart flygbränsle genom att behandla biobaserade råvaror och delvis bearbetade biobränslen med oljedestillat. Det skriver Reuters, som har pratat med källor som känner till projekten.

Katalytiska kakor

Chevron kommer mer exakt att driva biobaserade råvaror genom sina bensinproducerande enheter så kallade flytande katalytiska kakor.

- I det här kvartalet började vi sambearbeta biobaserade råvaror vid vårt El Segundo-raffinaderi och ökade vår biodieselproduktion på ett kapitaleffektivt sätt eftersom vi utnyttjar befintlig infrastruktur, sa Pierre Breber till investerare.

Chevron räknar med att nå en kapacitet på 10 000 fat om dagen i slutet av året. De ser möjligheter att driva områden som biogas, biodiesel, hållbart jetbränsle, väte och kol-lagring.

Bränsletillverkning

- Det här är områden som ligger i anslutning till vår verksamhet, där vi har kompetenser, vi har kunder och vi har tillgångar som vi kan utnyttja, säger Pierre Breber.

Exxon siktar på att producera mer än 40 000 fat lågutsläppligt bränsle om dagen till ett säljbart pris år 2025.

De två amerikanska oljebolagen har kritiserats för att investera mindre i förnybara projekt än deras europeiska rivaler, TotalEnergies och Royal Dutch Shell. Deras stora raffineringsavdelningar ger ett betydande bidrag till företagens totala koldioxidutsläpp.