Global Data: Kina leder globala tillverkningen av eldrivna fordon under perioden 2021 till 2030

Kinesiska anställda som arbetar med batterier för elfordon vid huvudkontoret för Thundersky Battery Company, Shenzhen, Guangdong, Kina. Foto: Flickr, Creative Commons Lic. Kredit: Remko Tanis

Kina fortsätter att vara den största marknaden för elfordon när det gäller flottans storlek och årliga försäljning sedan 2020.

Landet förväntas behålla sin dominerande ställning även under perioden 2021–2030 och distribuera mer än 50 miljoner elektriska fordon de närmaste tio år, säger GlobalData, ett ledande data- och analysföretag.

Tillväxten på den kinesiska marknaden för elfordon tillskrivs starkt politiskt stöd från regeringens sida och närvaron av olika lokala och internationella aktörer inom landets elfordonsbransch.

Av de stora globala elfordonsspelarna i landet kan nämnas Tesla, BYD och SAIC. Dessutom har Kina ett robust ekosystem för elfordon med batteritillverkare som har sina fabriker i landet.

Med fler startups som NIO, XPeng och Li Auto som kommer in i elfordonsutrymmet och väletablerade företag som har stark efterfrågan lokalt, är marknaden för elbilar i Kina redo för tillväxt de närmaste åren.

Den årliga försäljningen av batterielektriska bilar förväntas öka från en miljon, med startåret 2020 och uppgå till åtta miljoner år senast 2030. Den årliga försäljningen av batterielektriska nyttofordon förväntas också växa från 0,12 miljoner enheter retroaktivt räknat från 2020 till 1,61 miljoner 2030.

- Kina har varit en av de största bilmarknaderna de senaste 15 åren och flera internationella elfordonstillverkare som Tesla, Volkswagen och Hyundai har inrättat tillverkningsanläggningar i landet med syftet att utnyttja denna marknad.

- Inhemska företag som SAIC Motor introducerar billiga eldrivna bilar på den kinesiska marknaden. Tillsammans med fallande priserna på batterier, förväntas dessa multiplikatorer sänka kostnaden för elfordon och därmed driva försäljningen i landet, konstaterar Rohit Ravetkar, energianalytiker på GlobalData.

Landet har satt upp ett ambitiöst mål. Man vill uppnå 20 procent av flottans storlek på nya energibilar (inklusive batteri-elbilar) fram till 2025, vilket förväntas generera tillväxten avsevärt på marknaden för elfordon.

Programmet för elbilar i landet har förlängts till slutet av 2022 från den ursprungliga tidsfristen i december 2020 för att mildra effekterna av Covid-19-pandemin och den därmed avmattade bilindustrin.

- Med starkt politiskt stöd från regeringen och ökade investeringar från OEM-tillverkare av elfordon förväntas marknaden för elbilar i landet växa i snabb takt under perioden 2021–2030, tillägger Ravetkar.