Rapport: Global återöppning efter pandemin leder till rekordutsläpp av koldioxid 

Trafik i Miami. Foto: Creative Commons Lic. Wikimedia

Rekordhöga växthusgasutsläpp förvärrar klimatförändringen, säger International Energy Agency. 

Den globala återöppningen efter covid-19-pandemin kommer att leda till rekordhöga utsläpp av växthusgas, vilket kommer att förvärra klimatförändringarna det säger International Energy Agency, IEA. 

I början av pandemin i början av 2020 uppmanade IEA världsregeringarna att se till att de i sina återhämtningsplaner fokuserade på investeringar i förnybar energi. 

- Vi uppskattar att ett fullständigt genomförande av den ekonomiska återhämtningen, som den för närvarande planeras, kommer att leda till att koldioxidutsläppen stiger till rekordhöga värden år 2023. Därefter kommer de att fortsätta att öka, säger rapporten från IEA, som har sitt huvudkontor i Paris. 

IEA säger att planerna för investeringar i ren energi med de olika regeringarna i världen är totalt 380 miljarder dollar (cirka 2400 miljarder kronor). Det är bara två procent av det totala beloppet i återställningspaketet. 

Enligt byrån representerar denna siffra endast ungefär en tredjedel av det belopp som behövs för att sätta världen på rätt väg mot målet om nollutsläpp i mitten av detta århundrade. 

- I så fall måste länder gå ännu längre genom att investera mycket mer i ren energi efter återhämtningsperioden om målet ska nås 2050. Det blir svårt att uppnå, men det är möjligt om vi agerar nu, skriver IEA chef Fatih Birol. 

Enligt IEA-rapporten kommer koldioxidutsläppen 2023 att nå rekordhöjder 2023, men att det inte går beräkna exakt hur stora de kommer att bli. 

Energibyrån är en oberoende mellanstatlig organisation som inrättats inom ramen för OECD efter oljekrisen 1973. IEA fokuserade ursprungligen på oljeförsörjning, men idag har den en utökad roll som täcker alla former av energi. 

 

...