”EU:s klimattariffer måste skydda industrier från svarta konkurrenter”

EU vill skydda europeiska företag från konkurrenter som producerar i länder där samma höga krav på koldioxidreduktion inte ställs som i EU och som därför kan producera billigare. Foto: S&H Klimateknik, Danmark

EU föreslår koldioxidavgifter från 2026 så att det
kostar att importera från industrier i länder med låga
minskningskrav.

EU måste ha en klimattaxa så att import från
industrier i tredjeländer med lägre standarder för
koldioxidminskningar kommer att kosta.

Det är ett av ett antal klimatförslag som Europeiska
kommissionen lade fram på onsdagen med det
övergripande syftet att skapa en klimatneutral
ekonomi.

Klimatariffen är ett kontroversiellt
verktyg som USA och andra stora länder har försökt
övertala EU att införa.

Klimatavgiften ska fasas in under en längre period
från 2026.

Från 2023 till 2025 är alla system avsedda att
upprättas så att mekanismen är klar.

Till att börja med är det bara en handfull sektorer
som stål, el och cement. Tanken är att vi om några år
måste ompröva vilka sektorer som ska täckas.

På Dansk Industri är de oroliga för klimattariffer,
även om de "i princip ser det som förnuftigt".

Enligt VD Lars Sandahl Sørensen är det centralt att
förslagen säkerställer verkliga koldioxidminskningar
och att det inte belastar den internationella handeln.

- Det är avgörande att Europa inte lägger grunden för
ett nytt handelskrig och samtidigt att vi säkerställer
europeiska företags konkurrenskraft. Målet måste
vara att säkerställa lika villkor för europeiska och
icke-europeiska företag som säljer sina varor i EU,
säger Lars Sandahl Sørensen.

Isolerat kan vissa av åtgärderna leda till högre
kostnader för företag i EU, påpekar den danska
handelskammaren som är övertygad om att
klimataxan kan behålla de europeiska företagens
konkurrenskraft.

- Åtgärder som CBAM, dvs. klimatavgiften, kan hjälpa
till att ta hänsyn till detta scenario. Så vi välkomnar
det till den danska handelskammaren, säger klimat-
och energichef Ulrich Bang.

Europeiska kommissionen har sagt att mekanismen
måste överensstämma med WTO: s regler.

Det är faktiskt krävande att uppnå de gemensamma
EU-målen för 2030 om "minst 55 procent
koldioxidminskning"och klimatneutralitet fram till
2050, erkänner kommissionens ordförande Ursula
von der Leyen.

- Det här är den stora uppgift som vår generation står
inför. Det handlar om att säkerställa välfärd, inte bara
för oss utan också för våra barn och barnbarn. Och
Europeiska unionen är redo att ta ledningen", säger
von der Leyen.