AQ Groups förvärv av Schaffners Power Magnetics division är klart

AQ Groups nya fabrik för kablage i Łódź, Polen öppnades två år sedan. Foto: AQ Group

AQ Group AB, den 1 juli 2021, avslutat affären med Schaffner Group för att förvärva deras Power Magnetics Division. De nya företagen heter AQ Inductive Components Germany GmbH (Tyskland), AQ Transformer Solutions Inc. (USA) och AQ Power Magnetics Shanghai Co. Ltd. (Kina). Schaffner EMV Hungary Kft. kommer att döpas om till AQ Inductives Hungary Kft efter registrering och godkännande från myndigheterna.

De nya dotterbolagen kommer att ingå i affärsområdet Induktiva komponenter. Affärsområdet kommer att vara en stark leverantör på marknaden och leverera till kunder som tillhandahåller elektrifieringslösningar till marin-, järnvägs-, industrin och förnybar energi.

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ hade den 31 december 2020 totalt ca 5 900 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Ungern, Serbien, Finland, Kanada, USA, Brasilien och Tyskland.

År 2020 hade AQ en omsättning på ca 4,8 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.