G7-länderna stoppar statligt stöd till kolkraftverk

Luftföroreningar från kolkraftverk kopplas ofta ihop med astma, cancer, hjärt- och lungsjukdomar, neurologiska problem, förorenat regn, global uppvärmning och andra väldigt allvarliga följder av miljön och människors hälsa. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Tama33

De stora industriländerna kommer att avstå att använda kol för elproduktion. Istället kommer man att påskynda övergången från bensin.

G7-länderna plus EU har gått med på att inte längre finansiera byggandet av koleldade kraftverk som släpper ut koldioxid.

Detta anges i ett dokument från ett möte nyligen mellan G7-ländernas miljöministrar.

Länderna kommer att vidta åtgärder för att stoppa nytt direkt statligt stöd till koleldade kraftverk före årets slut.

Detta gäller anläggningar som inte använder teknik som fångar upp eller på annat sätt kompenserar för de klimatskadliga utsläppen.

Länderna är i allmänhet överens om att avveckla användningen av kol för att producera el på 2030-talet.

Detta anges i ett gemensamt uttalande efter mötet.

- G7-länderna är överens om att ytterligare investeringar globalt i koleldade kraftverk måste stoppas nu, eftersom de inte är kompatibla med målet om 1,5 grader, meddelade det tyska miljöministeriet.

Gränsen på 1,5 grader Celsius är skriven i Paris klimatavtal som den gräns som länderna i världen måste försöka begränsa den globala uppvärmningen.

Tysklands miljöminister Svenja Schulze kallar beslutet att sluta stödja koleldade kraftverk ”ett viktigt steg framåt”.

- Endast på detta sätt kan vi som industriländer trovärdigt be andra att följa oss i den riktningen, säger hon.

De sju länderna - Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, USA, Japan och Kanada, som utgör G7 - är alla stora biltillverkare.

Men de är överens om att de kommer att påskynda övergången från bensin i transportsektorn under detta decennium.

Den amerikanska klimatexperten och regeringsrepresentanten, John Kerry, uppmanar G20, sammanslutningen av världens 20 största ekonomier, att följa G7-ländernas exempel.

- Det är inte bara en engångshändelse, får man hoppas. Det är avgörande för de mål som vi alla vill ta upp i Glasgow, sa Kerry och hänvisade till nästa klimatmöte som planeras till Glasgow i november.