Moskva slutar att köpa dieselbussar för kollektivtrafik

Rysslands huvudstad Moskva slutar i år helt att köpa dieselbussar med sikte på att 2030 ha en bussflotta som uteslutande består av elbussar. Mosgortrans, som svarar för buss- och spårvägstrafiken i Moskva räknar med att ha 1 000 elbussar i trafik i slutet av det här året. Foto: Mosgortrans

I slutet av 2021 kommer 1000 elektriska bussar att trafikera på Moskvas gator och vägar. I 2,5 års tid har elbussar redan rest mer än 40 miljoner kilometer och transporterat mer än 90 miljoner passagerare i staden.

- Från och med detta år, efter beslutet från borgmästaren i Moskva, kommer vi inte att köpa dieselbussar, förutom för speciella transporter i  speciella lägen. Nya satsningar gäller endast elbussar. Vi kommer också att installera cirka 200 elektriska laddningsplatser per år för utveckling av eldrivna personbilar, säger Makim Liksutov, vice borgmästare i Moskva.

År 2023 kommer 372 fler laddstationer för elbussar att installeras i Moskva. Detta gör det möjligt för staden att snabbt överföra och anpassa huvudstadens stadslinjer till elektrisk drift och förbättra Moskvas miljö.

Användningen av elektriska bussar i staden minskade utsläppen av föroreningar i luften i Moskva med 40 tusen ton under 2020, enligt den statliga operatören Mosgortrans. Att byta ut en dieselbuss mot en elektrisk buss minskar koldioxidutsläppen till miljön med 60,7 ton per år. Ökningen av antalet elbussar 2021-2022 kommer att minska de skadliga utsläppen med 86 tusen ton årligen.

Cirka 40 procent av all produktion av elbussar sker hos SVARZ. Dessa operationer är de dyraste och står för cirka 60 procent av den totala kostnaden när det gäller att producera en elektrisk buss. Under den första fasen kommer upp till 500 elbussar att tillverkas vid den nya elbussanläggningen, och vid den andra upp till stycken 700.

Produktionen av elbussar i Moskva kommer att sänka deras kostnader avsevärt. Servicen kommer också att förbättras genom att tillverkaren är fullt ansvarig för varje eldriven buss. De första elbussarna som byggdes i Moskva har redan börjat trafikera längs linjerna i staden.