USA:s högsta domstol avstyrkte etanolanspråk

Novozymes tillkännagav nyligen lanseringen av en ny jästteknologi, Innova Fit, som förväntades kunna hjälpa etanolproducenter att bryta flaskhalsar samtidigt som de ansågs kunna skapa effektivitet. Foto: Nevozymes

Domen är ett bakslag för amerikanska producenter av bioetanol, skriver Reuters, och därmed också för deras underleverantörer som Novozymes, som bidrar med enzymer till omvandling av växtmaterial till etanol.

USA:s högsta domstol ​​gjorde det nyligen lättare för mindre raffinaderier att få tillstånd hos federala lagstiftare, som kräver ett minimum av etanol och andra förnybara bränslen blandade i deras produkter.

USA:s högsta domstol upphävde ett lägre domstolsbeslut om att USA:s miljöskyddsbyrå inte får utvidga undantagen att omfatta kraven för raffinaderier i Wyoming, Utah och Oklahoma.

Domen ledde till drastiska förändringar på den amerikanska aktiemarknaden, där biodrivmedelsproducenternas aktier föll. Förnybar energi tappade till exempel 3,7 procent, medan Par Pacific ökade med 2,2 procent