Danska premiärministern förutspår orolig klimatkamp efter EU-toppmötet

- Vi kommer att ha diskussioner i EU om kvotsystemet, men lika mycket om hur vi säkerställer denna förändring på det klokaste sätt, säger Mette Frederiksen (S ). Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Johan Wessman © News Øresund

Kampen för klimatminskning startar på allvar när Europeiska kommissionen lägger fram förslag i mitten av juli.

Åsikterna om hur EU bör uppnå sina koldioxidminskningsmål som kulminerar i klimatneutralitet 2050 är fortfarande lika många som det finns medlemsstater. Det är klart efter ett toppmöte som ägde rum i mitten av juni.

Stats- och regeringscheferna deltog i en debatt om frågan, men de nådde inte fram till en gemensam förståelse, skriver Media Watch.

Det blir besvärligt, säger Danmarks premiärminister Mette Frederiksen när det blir dags att behöva diskutera bördornas fördelning inom en snar framtid.

- Vi tog inte upp kampen på senaste mötet men oenigheten kommer att leda till en stor tvist, sade hon efter toppmötet i Bryssel.

Vid mötet presenterade Europeiska kommissionen en skiss över hur minskningar av transporter och byggnader kan uppnås.

Med andra ord handlade det om en skiss för själva lagförslaget, som förväntas bli antagen den 14 juli. Den är modellerad på en miniversion av EU:s klimatkvotssystem (ETS).

Men förslaget återspeglar inte ens Danmarks önskan att inkludera transport och byggnader i ett befintligt ETS-system för företag och kraftverk.

För byggnader och transporter kommer kvotpriset att vara lägre och vissa utjämningssystem kommer att byggas in så att det inte påverkar de socialt missgynnade.I synnerhet Danmark är mycket bekymrad över att initiera minskningar i de länder som ännu inte har minskat så mycket. Argumentet är att det är billigare att hämta minskningar där.

Omvänt tror dessa länder att de rikare EU- länderna borde betala mer för att EU ska nå sina mål.

- Jag har hävdat från dansk sida att vi absolut är ett av de mest ambitiösa länderna i EU, och ett av de länder som har drivit mest för oss att nå gemensamma ambitiösa mål. Så det kräver att alla måste bidra.

- Den gamla logiken att vissa nästan inte behöver bidra alls och andra måste bidra mycket, hjälper knappast klimatet, och då tror jag inte att vi kommer att nå vårt mål, säger danska premiärministern.

Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, kommenterade emellertid inte i detalj det framlagda förslaget till ett litet oberoende ETS-system för transport och byggnader. Istället ansåg hon att debatten och beslutet på mötet var en framgång.

- Det är ett stort steg framåt att ingen medlemsstat längre ifrågasätter våra gemensamma mål, sade von der Leyen.