Danska branschföreningen: Regler för solceller måste förenklas

Solskatt är i alla fall någorlunda klar sak. Begreppen solskatt och energiskatt på samma typ av skatt, nämligen en skatt som man som ägare/installatör av solcellspaneler är skyldig att betala – i olika utsträckning och under vissa förutsättningar. Solskatten är i Sverige för närvarande 33,1 öre/kWh (41,38 öre per kilowattimme inklusive moms). Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Harald Becker

Efter att Danmarks huvudstadsregion har tappat ett lukrativt solcellsprojekt för 75 miljoner danska kronor kommer företaget Tekniq Employers att få nya regler som ger enklare åtkomst.

Det har gradvis blivit vanligt att klagomål görs över planerade solparker runt det danska landet. Medborgare vill sällan ha dem i trädgården eller tycker att de stör den annars orörda naturen. Men som Ing.dk har rapporterat är regionernas huvudvärk helt annorlunda.

För när regeringen i december 2020 lade fram en överenskommelse om vilka villkor som kommer att gälla för både befintliga och framtida solcellssystem som upprättats av kommuner, regioner och staten själv, skapade en betydande del av avtalet många problem.

Och enligt media var det de komplicerade reglerna som tvingade huvudstadsregionen att släppa ett solcellsprojekt för 75 miljoner DKK.