”Biogas är en nödvändig och billig klimatlösning”

- Eftersom biogas både är ett mycket effektivt klimatinstrument och säkerställer hållbar återvinning av näringsämnen i avfall och restprodukter från hushåll och företag, föreslår Biogas Danmark att biogasproduktionen i landet ökas framtill 2030 till 60 petajoules, vilket ger en koldioxidminskning på 3,7 miljoner ton, förklarar Frank Rosager, chef för Biogas Danmark Foto: PR Biogas Denmark

- Kritiken mot stödet för den danska biogasproduktionen i danska nyhetssajten EnergiWatch den 10 juni har uppenbarligen misslyckats, säger direktören för Biogas Denmark i ett debattinlägg.

Han påpekar att biogas är i den billiga änden av lösningar som är nödvändiga för att Danmark ska nå 70 procentmålet fram till 2030.

- I en tidigare utgåva av EnergiWatch riktas en skarp kritik mot stödet för biogas, men denna kritik har helt klart misslyckats. Biogas är inte en dyr lösning jämfört med ett antal andra klimatlösningar som behövs för att uppnå målet att minska koldioxid 2030, säger Frank Rosager, chef för Biogas Denmark.

Biogasanläggning i Tyskland. Foto: Martina Nolte, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de

 

Den danska regeringen har jämfört kostnaderna för de olika instrumenten i form av skatter och subventioner genom att beräkna så kallade CO2-skuggpriser, vilket är kostnaderna för att minska ett ton koldioxid i de olika lösningarna. CO2-skuggpriset genom att minska utsläppen av ett ton koldioxid med biogas är till exempel 1 250 DKK, medan det kostar 1 300 DKK per ton koldioxid för att fasa ut olja och gaspannor. Skuggpriset för att nå en miljon elbilar år 2030 är 3 800 kronor per ton koldioxid.

Det här är alla åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 70 procent-målet, och de vidtagna åtgärderna räcker inte ens för att Danmark ska kunna nå målet fullt ut fram till 2030.

- När man tittar på översikten över CO2-skuggpriser i regeringens klimatprogram 2020 är det svårt att se att biogas ska vara en särskilt dyr klimatlösning. Tvärtom - när man också tar hänsyn till att biogas är ett mycket effektivt verktyg för att uppnå minskningar av växthusgaser i vissa av de områden där det är svårast, nämligen inom den energiintensiva industrin, toppbelastningar i energisektorn och tunga transporter, analyserar Frank Rosager, chef för Biogas Denmark.

Skatter uppväger stödet

Det är sant, säger Rosager, att biogasproduktion får mer stöd än ny elproduktion från sol och vind, men när man tittar på stödet är det också nödvändigt att inkludera de skatter som kommer till statskassan.

Frank Rosager hänvisar till skatterna på biogas för transport är så höga att de till stor del uppväger stödet.

Enligt danska ministeriet för klimat, energi och försörjning motsvarar stödet under åren 2020-2030 cirka 35 öre per kilowattimmar biogas, medan energi- och koldioxidskatter på biogas för transport är 32,4 öre per kilowattimme.

- Detta förändrar bilden enormt i förhållande till el från sol och vind, där produktionsstödet visserligen är lågt, men konsumtionen i sin tur gynnas av en skatt på endast 0,4 öre per ton. kWh, konstaterar Rosager.

Stor klimateffekt för pengarna

Enligt nyhetssajten EnergiWatch förväntas biogasproduktionen enligt den danska energimyndigheten vara 42 petajoules 2030, men den korrekta siffran för den beräknade finansieringen är 51 petajoules, vilket framgår av Danmarks Energimyndighets klimatstatus och projektion 2021, som publicerades i april.

Biogasteknik. Foto: Wi. Tech

När minskningen av metanutsläpp från husdjursgödsel inkluderas tillsammans med biogasanläggningarnas egen energiförbrukning och uppströmsutsläpp kommer en biogasproduktion på 51 petajoules att resultera i en koldioxidminskning på cirka 3,2 miljoner ton 2030.