Miljökonsekvenserna av havsvindkraftpark i Finland utreds med hjälp av dykare

Finländsk dykare kartlägger strömmingens lekplats. Foto: Finlands Forststyrelse

Strömmingens lekplatser inventeras med hjälp av dykare vid projektområdet för Korsnäs havsvindkraftpark. Även fågelutredningar har inletts på området.

Finlands Forststyrelse har planer på att bygga en havsvindkraftpark ungefär 15 kilometer utanför Korsnäs kust. Upp till hundra vindturbiner ska resas på området.

Men först ska miljökonsekvensbedömningar göras och bland annat har inventeringen av strömmingens lek redan inletts.

Inventeringen genomförs av företaget Alleco som är en pionjär inom forskningsdykning och har redan gjort motsvarande lekinventeringar i årtionden.

Utöver kartläggningen av strömmingens lekplatser har Vasa universitet inlett fågelutredningar på området.

Utredningarna kommer att kompletteras under hösten 2022.

Enligt Pertti Tapio, direktör för Forststyrelsens vindkraftverksamhet har man preciserat placeringen av planområdet så att det ligger längre bort från Kvarkens världsarvsområde, naturskyddsområdena och fiskarnas lekområden än den ursprungliga avgränsningen.

– Samtidigt kan en allt större del av vindkraftverken placeras längre ut tills havs, på djupare havsområden. Längre ut till havs belastar byggåtgärderna miljön mindre än när byggandet sker i grunda kustområden, konstaterar Tapio.

Ett möte för allmänheten kommer att ordnas efter semesterperioden.