Heidelberg ökar CCS-investeringarna avsevärt med en ny plan

Här i Slite på Gotland uppstår världens första koldioxidneutrala cementfabrik. Foto: Cementa

Med en ny stor anläggning för koldioxidavskiljning och -lagring kommer Heidelbergkoncernen att etablera den första klimatneutrala cementfabriken i världen som kommer att ha sitt hem på ön Gotland.

Den tyskbaserade gruppen Heidelberg Cement, bestående av både norska Norcem och svenska Cementa, har planer på att utöka sin storskaliga CCS-investering i Norden.

Detta görs genom att utveckla världens första koldioxidneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. Med en CCS-anläggning kommer Heidelberg därmed att fånga nästan 1,8 miljoner ton koldioxid varje år när det är planerat att tas i drift från 2030.