Den irländska förnybara strategin skall säkerställa global markering med Norden

Irländsk vindturbin på land. Foto: Kredit: Irländska vindenergiorganisation, IWEA

Irland kommer att arbeta med Danmark, Finland, Sverige, Island och Norge för att främja och skydda gemensamma intressen och värderingar.

Nyligen presenterade det irländska utrikesministeriet sin strategi för bättre samarbete mellan de nordiska länderna och Irland.

Strategin behandlar flera områden och syftar till att skapa starkare relationer genom att främja och odla engagemang och samarbete mellan regeringar, inklusive i frågor som rör handel, miljö, energi, hälsa, turism och försvar. Strategin löper i princip de närmaste fem åren.

Irland bygger fler vindkraftsparker till havs

Statkraft och Fred Olsens irländska havsbaserade vindprojekt är bland de 3,5 gigawatt som den irländska regeringen har valt för en snabb expedition för att nå regeringens klimatmål 2030.

Den åldrande Arklow Bank, som ursprungligen utvecklats av Enron, är Irlands enda befintliga havsbaserade vindkraftspark. |

Den irländska regeringen har valt sju vindprojekt till havs som ska ingå i översynen av tillståndsprocesser. Detta inkluderar Statkrafts North Irish Sea Array-projekt på upp till 530 megawatt drygt sju kilometer från kuststaden Rush norr om Dublin och Codling 1 & 2 på cirka 1 gigawatt som ägs av Fred Olsen Renewables och EDF.