Deutsche Bahn förstärker den cirkulära ekonomin

DB:s nya åtgärder för mindre plast och mer återvinning kompletterar Deutsche Bahns portfölj för mer miljö- och klimatskydd i Tyskland, som bland annat inkluderar återanvändbara erbjudanden i tågen och i DB-företagets matsalar, 100 procent mikroplastfri tvål vid fjärrtrafik och regional transport eller återvinning av räls, ballast och sliprar. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn vill producera mindre plastavfall och bearbeta avfall från stationer och tåg betydligt bättre än tidigare.

Från och med juni kommer två nya åtgärder för mer resursskydd att träda i kraft: I den inbyggda cateringen för fjärrtåg ersätter DB det tidigare plastbesticket för to-go-produkter med FCS-certifierat träbestick.

Järnvägen är därför beroende av en förnybar råvara för cirka 500 000 bestick per år.

För det andra förbättrar Deutsche Bahn systemet för avskiljning och behandling av avfall: i framtiden kommer 85 procent av avfallet att finnas tillgängligt för återvinning som rent separerade material. Resurserna bevaras och den cirkulära ekonomin stärks.

- Mindre plast och mer återvinning är också målet för Deutsche Bahn. Smarta alternativ till plast och förbättrad återvinning skyddar vår planet och visar ansvar gentemot kommande generationer. Under ”European Year of the Rails 2021” är ett nytt system för avfallsseparering och bortskaffande vid DB också det rätta steget på väg till ännu mer hållbarhet, förklarar DB-chef Richard Lutz.

Cirka 60 000 ton avfall genereras varje år vid tågstationer och DB-tåg. Det är svårt att separera återanvändbara material och återvinna den.

Det nya systemet är enklare och tydligare: I framtiden kommer resenärer bara att separera blandat avfall (kaffemuggar, glasflaskor eller lunchlådor) och papper. 25 certifierade tjänsteleverantörer i Tyskland hanterar sortering och återvinning av avfall. Värdefulla resurser som glas, metall och plast kan återanvändas snabbare och i större skala. För detta ändamål omvandlar DB sina cirka 6 000 soptunnor i stationernas allmänna utrymmen och på fjärrtåg från den nuvarande fyrvägsseparationen till en dubbel separering. Befintliga soptunnor markeras om helt enkelt.

 Pressmeddelande Deutsche Bahn