Danska regeringen kommer att införa nollutsläppszoner

Mobilitet i koldioxinzon. Foto: Creative Commons Lic, kredit:ID 995645

Ett nytt förslag från danska regeringen kommer att ge rättslig behörighet för större danska städer att både skapa nollutsläppszoner och att skärpa kraven i dessa miljözoner.

- Det måste vara möjligt för städer att införa utsläppsfria zoner där fordon med förbränningsmotorer inte längre kommer att vara tillgängliga skriver tidningen Politiken, efter att regeringen nu är redo med ett nytt förslag för att säkerställa renare luft i städerna.

Förslaget, som kommer att presenteras senare i veckan, innehåller inte en konkret plan utan kommer istället att säkerställa laglig myndighet att både skapa nollutsläppszoner i städer och att skärpa miljözonerna.

- Dieselbilarna som kör i de största städerna står för mer än hälften av partikelutsläppen från trafiken, och det är de vi vill ha ut ur städerna och säkerställa en renare luft för alla de som är i de största städerna, vi får några grönare städer, säger miljöministern Lea Wermelin.

Det liberala partiet i Köpenhamns stad är positivt till förslaget, men påpekar att förslaget bör innehålla en balans mellan klimatöverväganden och hänsyn till den enskilda familjens personliga ekonomi.