Konsortiet Greenlab Skive kommer att tilldelas mångmiljonbelopp från EU för en vätgasanläggning på 100 megawatt

Platsen för Greenlabs vätgasanläggning i danska Skive. Foto: Greenlab

När kontraktet har undertecknats kommer konsortiet att bygga en vätgasanläggning på 100 megawatt i Skive, som förväntas vara färdig 2024. Anläggningen finansieras med 30 miljoner euro av Europeiska kommissionen, medan de återstående 23 miljoner euro finansieras av partnerna i konsortiet.

Det kommande avtalet om EU-stöd för en 100 megawatt-anläggning för produktion av grönt vätgas innebär att Greenlab Skive nu är ett avgörande steg närmare ambitionen om en kapacitet på 300 megawatt.

Vätgasäventyret fortsätter i danska Skive, där konsortiet med bl.a. Greenlab Skive, Green Hydrogen Systems (GHS), Energy Cluster Denmark och franska Lhyfe vid rodret har fått EU-stöd upp till 30 miljoner euro för en alkalisk elektrolysanläggning under på 100 megawatt.

Partnerna i konsortiet delar de återstående 23 miljoner euro för projektet, som startar i oktober i form av ett demonstrationsprojekt på 6 megawatt. För år 2024 är planen en skala upp till 100 megawatt.