Ørsted tar det första spadtaget för ett vätgasprojekt

Förutom H2RES-projektet som Ørsted etablerar vid danska Avedøre Holme, har Ørsted och bp kommit överens om att gemensamt utveckla ett potentiellt storskaligt förnybart vätgasprojekt vid bp:s Lingen-raffinaderi i nordvästra Tyskland (Emsland). Foto: Ørsted

Ørsted tog nyligen det första spadtaget för koncernens första projekt inom förnybar vätgas. H2RES-projektet etableras nu vid Avedøre Holme.

Informationen lämnas av Ørsted, som påpekar att danska ministern för klimat, energi och försörjning Dan Jørgensen gav nyligen grönt ljus för grävningsarbetet på H2RES-projektet, som förväntas producera den första vätgasen i slutet av 2021.

H2RES kommer att ha en kapacitet på 2 megawatt och kommer att finnas i Ørsteds besittningar på Avedøre Holme i Köpenhamn.

Enligt Ørsted kommer projektet att använda Ørsteds två 3,6 megawatt stora havsbaserade vindkraftverk vid Avedøre Holme för att undersöka hur man bäst kan kombinera en effektiv elektrolys med den varierande kraftproduktionen från havsvind.

Anläggningen kommer dagligen att producera upp till cirka 1 000 kilo förnybar vätgas, som kommer att användas som bränsle för CO2-neutrala vägtransporter i Stor- Köpenhamn och Själland.

- I Ørsted tror vi att förnybar vätgas kan bli ett industriellt stödben för flera europeiska ekonomier, inklusive Danmark, medan tekniken kan ge ett betydande bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Anders Nordstrøm, vice vd och chef för Ørsteds vätgas och PtX aktiviteter.