Keolis har lanserat sin andra helelektriska Rapid Transit-linje vid Baskiska kusten.

Från och med nu kommer över 40 procent av resorna på Chronoplus-nätverket att genomföras med eldrivna bussar av modell Irizar. Foto: Keolis

Linjen E-BRT, som invigdes nyligen, är en del av bussnätet Chronoplus, som länkar staden Tarnos med Bayonne, i sydvästra Frankrike, på uppdrag av Baskiens kollektivtrafikföretag SMPBA

Denna franska företagsgrupp bedriver kollektivtrafik globalt med över 4 000 fordon som kör på alternativ energi, vilket motsvarar cirka 20 procent av dess totala bussflotta. Nyligen tecknade Keolis ett elbussavtal i Göteborg.

 

Keolis el-buss Irizar laddas i en Baskisk stad. Foto: Keolis

 

På frågan om framtidsscenarierna för e-BRT-koncept i Europa under årets första branschwebinariet, Sustainable Bus Tour 2021, (som ser Keolis som en mobilitetspartner), sade gruppens VD Bruno Lapeyrie att BRT ”utgör en verklig vind av förändringar inom bussbranschen. BRT-konceptet är potentiellt mycket intressant för e-bussar.”

- Investeringskostnaden för en e-BRT-system kan ligga mycket nära den för en spårvagn, men man har mycket mer flexibilitet. Lägg till detta den mycket futuristiska formen på en e-BRT-buss, påpekade Bruno Lapeyrie.

 Den nya linjen är 10 kilometer lång och har 24 stationer. Sju helelektriska fordon (modell Irizar) kommer att transportera cirka 90 000 passagerare per månad, påpekar Keolis. Denna nya linje kommer att öka transporterbjudandet med 25 procent (mer frekvent). Målet är dock att öka turtätheten med 50 procent.

Keolis har bedrivit Chronoplus-linjenätet sedan 2017 och tillhandahållit mobilitetstjänster till 165 000 invånare i Baskien, som omfattar elva kommuner i sydvästra Frankrike.