Baltikums energioberoende från Ryssland ökar avsevärt

En pråm lastad med Baltikums nu största autotransformator transporteras i floden Njemen mot Alytus i södra Litauen. Foto: All Over Press

Baltikum tar ett stort steg mot energioberoende från Ryssland när en nya transformatorer snart installeras i Litauen. Den gör det möjligt att ta emot större mängder el från Mellaneuropa utan att Moskva kan stoppa det, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

– Dessa autotransformatorer hjälper oss att ta ett avgörande steg på vägen mot större energisäkerhet, sa Litauens energiminister Dainius Kreivys i samband med en ceremoni då den anlände till hamnen i Klaipeda, skriver Svenska Yle.

Sedan lastades den över på en flodpråm som för den upp för floden Njemen till en elstation utanför staden Alytus i södra Litauen. Med en vikt på 164 000 kilo är det den största autotransformatorn i Baltikum.

En tillfällig lösning – 2025 kopplas Baltikum från Ryssland

För tillfället är de baltiska ländernas elkraftsystem tekniskt sett ännu kopplade till det ryska elenergisystemet.

Det betyder att de personer som övervakar balansen mellan den el som produceras och konsumeras inom systemet sitter i Moskva, skriver Svenska yle.

Deras huvuduppgift är att övervaka att systemet inte kollapsar, men de har också den tekniska möjligheten att stoppa eltillförseln och -distributionen till Baltikum.

Därför strävar EU och de baltiska länderna efter att år 2025 flytta över de baltiska elnätverken till EU:s energisystem – synkronisera på fackspråk.

Den nya autotransformatorn innebär alltså ännu inte ett byte av regionalt elenergisystem. Däremot ökar den Litauens kontroll över hur mycket elenergi som kan tas emot från andra EU-länder.

Målet att lösgöra Baltikum från det ryska elenergisystemet är en viktig del av ett betydligt större projekt: att göra Estland, Lettland och Litauen helt oberoende av rysk energipolitik.

Ännu för femton år sedan var Baltikum helt isolerat från resten av EU när det gällde elenergi. Sedan dess har Estland, Lettland och Litauen steg för steg introducerats på grannländernas elmarknader.

I januari år 2007 lanserades Estlink 1, en elkabel mellan Harku i Estland och Esbo. Sju år senare var sedan Estlink 2 mellan Püssi och Borgå i drift.

I Litauen öppnades Litpol-länken – som går genom den tidigare omnämnda omvandlarstationen i Alytus – i slutet av 2015. Kort efter invigdes Nordbalt, en kabel från Nybro i Sverige till Klaipeda i Litauen.

Så småningom ska Harmonilänken (Harmony Link) byggas, en undervattenskabel mellan norra Polen och Litauen.